روانشناسی

بایگانی‌های پکیج روانشناسی - نیلوفر ابراهیمی (روانشناسی)

288 views بار
پاورپوینت آموزشی روش تحقیق

پاورپوینت آموزشی روش تحقیق

علاوه بر پکیج آموزشی روش تحقیق مقدماتی ؛ پکیج روش تحقیق پیشرفته نیز موجود میباشد نکته : مطالب موجود در پکیج پیشرفته نیازمند مطالب پکیج مقدماتی می باشد .

500,000 ریال 0 خرید نامشخص پرداخت و دانلود
288 views بار
تفسیر نقاشیهای فرافکن رویکردی مبتنی بر روانشناسی خود

تفسیر نقاشیهای فرافکن رویکردی مبتنی بر روانشناسی خود

هدف اين كتاب، تدارك كار با مجموعه نقاشــى‌هايى است كه ورود دانشجويان يا متخصصان بالينى را به دنياى ذهنى مراجع ممكن مى‌ســازد، دنيايى كه از بيان کلامی مراجع ممكن اســت به آســانى قابل تشخيص نباشد. اين دنياى ذهنى ممكن اســت به معناى جنبه هايى از ســاختار خود و خود ـ درـ جهان مفهومسازى ً كانون تالشهاى درمانگرانة آتى اســت و بعدها در بازآزمايــى به عنوان ابزار ارزيابى شــود كه احتماال پيشرفت، واپسروى و كانون نوين توجه […]

100,000 ریال 2 خرید نامشخص پرداخت و دانلود